LEARN, SHOP & CHAT ABOUT PLASTIC SURGERY, BEAUTY AND ANTI-AGING
  Specialist Directory Home    Rate My Doctor    Doctor Center
Doctor Search:

Plastic Surgeon & Dermatologist Directory - With Patient Reviews & Ratings

Rate This Individual/Business and share your opinion with other people.

OUTSIDER MARCUS ERIKSSON, FAKE HARVARD EDUCATION, FAKE NONSURGICAL FACELIFT, FAKE BEFORE AND  PHOTOS, FAKE RATINGS, FAKE BOTOX. EVERYTHING ABOUT THIS STALKING PSYCHOPATH IS FAKE, FAKE, FAKE! FRAUD AT PRIVATKLINIKKEN  ! norskmedisinblogg.com
Stalker_Marcus_Eriksson6's Review of: Dr. Marcus Eriksson

Rating: 1.00 (out of 10)
Review Date:
August 29, 2016, 3:07 pm


DOCTOR INFORMATION
Doctor Name:   Dr. Marcus Eriksson (My Profile)
City:
Bergen
State:   (*)
Country:   Norway
PATIENT INFORMATION
Reviewer:   Stalker_Marcus_Eriksson6 (Contact Me)
View My Before/After Photo Album(s):   None available
Did you get any procedure(s) done by this doctor?   Yes
Date of your procedure(s):   January 2, 2016
Procedure(s) I had done:   None
MY PERSONAL REVIEW
 

 

Det er Fylkesmannen i Hordaland som har satt foten ned, etter en gjennomgang av nettsidene til Privatklinikken AS.

– Støtende

Fylkesmannen reagerer både på før- og etter-bildene av kvinner, i tillegg til beskrivelsene av halser som «kalkunhalser» og rynker som «hamsterposer» på haken.«Det kan støte folk og spiller på fordommer i samfunnet mot normale kroppsvariasjoner», skriver de i sitt vedtak.

Fylkesmannen mener markedsføringen er ulovlig på to punkter.

– For det første er det ikke tillatt å bruke før- og etter-bilder, noe klinikken har gjort. For det andre kan man ikke bruke stigmatiserende begreper som gir inntrykk av at naturlige varianter av kroppen er noe som må endres på. Det gjelder uttrykk som «hamsterposer» og «kalkunhals». Folk skal ikke få inntrykk av at en naturlig aldringsprosess er noe som krever operasjon, sier assisterende fylkeslege Sjur Lehmann.

– Ikke forsvarlig

Fylkeslegen skriver at dette er i strid med kravene til forsvarlig markedsføring av helsetjenester. De synes heller ikke det er greit at de lover fantastiske resultater og gunstig finansiering av kosmetiske inngrep.

Markedsføring av kosmetisk behandling er regulert av en egen forskrift. I tillegg er helsepersonell som driver slik behandling omfattet av de generelle reglene for helsepersonell.

– Det er vår oppgave å sjekke at reglene overholdes. Vi reagerer dersom normale kroppsvariasjoner blir fremstilt som unormalt, sier Lehmann.

Saken er nå oversendt til Helsetilsynet, som avgjør en eventuell reaksjon mot den ansvarlige legen ved klinikken.

Da BT sjekket nettsidene til klinikken i helgen, var reklamen og før- og etter-bildene fremdeles der. Privatklinikken skriver på sine nettsider at de utfører behandling i seks norske byer.REAGERER: Denne reklamen får Fylkesmannen til å se rødt. De liker ikke bruken av ord som kalkunhals og hamsterposer.
Helsetilsynet varslet

Saken er nå sendt til Helsetilsynet med forespørsel om å gi ansvarlig lege en reaksjon. Det skriver Fylkesmannen på sine nettsider.

BT har i to dager prøvd å få kontakt med ansatte på klinikken. Vi har prøvd deres døgnåpne telefonlinje uten hell en rekke ganger. Vi har sent e-post, sms og ringt til alle telefonnumrene som er registrert på ledelsen ved klinikken, uten å få svar.

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Dette-er-ulovlig-3538814.html

 
MY RATINGS IN DETAIL

N/A = Not Applicable
1 = Worst/Extremely dissatisfied
5 = Neutral
10 = Best/Extremely satisfied

My Results:
How happy are you with your results?
Did your results meet or exceed your expectations?
  (1)
Medical Skills, Techniques & Knowledge:
Does your doctor have strong and up-to-date medical skills?
Does your doctor have good knowledge of techniques?
Were you well informed by the doctor?
  (1)
Accessibility:
Was doctor accessible and helpful during pre-op and post-op?
Is there good after business hours support?
Can doctor be reached by telephone?
Can doctor be reached by email?
  (1)
Personality:
Did the doctor make you feel comfortable?
Did the doctor take time to listen to your needs?
Did you feel rushed when trying to talk?
Was the doctor friendly and approachable?
Did the doctor show care and concern for you?
Does the doctor love being a doctor?
  (1)
Office & Support Staff, Nurses:
Was the office staff professional and well-mannered?
Was staff accessible and helpful during pre-op and post-op?
Was the office staff sensitive to your condition and needs?
Were your telephone/email messages given to the doctor?
  (1)
Appointments, Waiting Time:
Was it easy to book an appointment?
Was doctor reasonably punctual with appointments?
How was the office waiting time?
  (1)
Price:
Do you feel the price of your procedure(s) was reasonable?
Does the doctor give financing options?
  (1)
Office & Surgical Facility:
Are the office and/or surgical facilities professional, clean, and well maintained?
Is the medical equipment up-to-date?
Is the office comfortable and the dcor aesthetically pleasing?
Were you offered anything to drink?
  (1)
Recommending This Doctor:
How likely are you to recommend this doctor to someone else?
  (1)

Read Other Reviews of this individual/business.

Rate This Individual/Business and share your opinion with other people.